Advokat
Telefon: 69 27 85 00
Mobil: 90 62 89 14
Fax: 69 27 85 10

Besøksadresse:
Cort Adelersgate 8
1515 MOSS

Postadresse:
Cort Adelersgt 8
1515 MOSS

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har kompetanse innenfor tingsrett, dvs.odelsrett,konsesjonslovgivningen, landbruksrettslige spørsmål, mangler ved salg av bolig/fritidsbolig,
tomtefeste og husleieforhold - både hva gjelder leie til boligformål og leie til næringsformål. Arbeider også med selskapsrett, herunder stiftelse og registrering av aksjeselskaper. Har god erfaring hva gjelder kontraktsinngåelse mht. erverv og salg av fast eiendom - herunder næringseiendommer. Arbeider også med arv og familierett, herunder oppgjør av dødsboer.