Advokat

Besøksadresse:
Bogstadveien 6

Postadresse:
Gamle Grav vei 20
1357 BEKKESTUA

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Landkunnskap

Canada, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Sverige, USA

Tilleggsopplysninger:

Jeg bistår personer typisk i saker knyttet til arbeidsrett, skiftesaker, kontrakter, kjøp og salg av eiendom mv. I tillegg bistår jeg mindre virksomheter med rådgivning knyttet til kontraktsrett , skatteforhold, og alle problemstillinger relatert til arbeidstakere, herunder skatt, ansettelseskontrakter, arbeidsgiveravgift, utestasjonering av ansatte, og arbeidsrett generelt.