Bevilling siden 2007

Besøksadresse:
Hamangskogen 60
1338 SANDVIKA

Postadresse:
C/O Andenæs Eiendom, Postboks 114
1300 SANDVIKA

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk, Tysk