Advokat
Telefon: 63973380
Mobil: 93 42 24 03

Postadresse:
Bekkestien 22
2068 JESSHEIM

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Lanbruksrett m.Odel-og Åsetesrett
Forvaltningsrett.