Ole Magnus Karlsen

Advokatfirmaet Berggren AS
Bevilling siden 2007

Besøksadresse:
Øraveien 2
1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Postadresse:
Øraveien 2
1630 GAMLE FREDRIKSTAD

Språkkunnskap

Engelsk