Bevilling siden 2002
Telefon: 69 34 36 50
Mobil: 95 20 19 00
Fax: 69 34 36 55

Besøksadresse:
Trykkeriveien 6
1653 SELLEBAKK

Postadresse:
Postboks 3
1650 SELLEBAKK

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Svensk

Tilleggsopplysninger:

Foruten de ovennevnte fagområder bistår jeg også ved dødsboskifter og arbeidssaker. Jeg inngår i et advokatsamarbeid som innehar kompetanse også innenfor andre områder enn de som er særskilt angitt.