Renate Bjørnstad

Advokat Renate Bjørnstad
Advokat
Bevilling siden 2004
Telefon: 69 27 85 00
Mobil: 97 63 23 35
Fax: 69 27 85 10

Besøksadresse:
Cort Adelers gate 8
1515 MOSS

Postadresse:
Cort Adelers gate 8
1515 MOSS

Språkkunnskap

Dansk, Engelsk, Fransk, Svensk, Tysk

Tilleggsopplysninger:

Jeg har spesielt god kompetanse på barnevern og foreldretvister (barns bosted og samvær).