Ruth Nying Frøland

Advokatfirmaet Tønset AS
Bevilling siden 2000
Telefon: 40 00 36 60
Mobil: 48 11 52 90
Fax: 40 00 36 61

Besøksadresse:
Jonas Lies gate 5
2000 LILLESTRØM

Postadresse:
Jonas Lies gate 5
2000 LILLESTRØM

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Arbeider i det vesentlige med personskade/yrkesskade, familierett, barnevern og psykisk helsevern.

Verv: leder av advokatforeningen Romerike krets og nestleder i Kontrollkommisjonen Ahus 1.