Advokat
Telefon: 93 04 40 96
Mobil: 93 04 40 96
Fax: 53 76 89 28

Postadresse:
Omegabygget, Kvassanevegen 4
5582 ØLENSVÅG