Advokat
Telefon: 56 53 14 14
Fax: 56 53 14 15

Besøksadresse:
Skulegt. 11 a

Postadresse:
Postboks 107
5701 VOSS

Språkkunnskap

Engelsk

Tilleggsopplysninger:

Advokatpraksis frå 1990. Forretningsadvokat for små og mellomstore bedrifter. Spesialfag i odels- og vassdragsrett, og har m.a. forhandla ein del småkraftverkskontrakter for grunneigarar.