Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Redd for at samboers familie skaper problemer ved arv

Publisert: 31.01.2018

Jeg eide et hus da jeg traff min samboer. Jeg solgte min bolig og kjøpte en leilighet sammen med han. Jeg hadde mer egenkapital enn han og eier 75% av leiligheten og han 25%. Dette er også tinglyst i skjøtet. Jeg har 3 barn og han 1.

Pga konflikter i hans familie ønsker jeg minst mulig problemer hvis min samboer skulle falle fra. Dette bekymrer meg. Holder det at vi har skjøtet som viser våre ulike eierandeler? Vi har i tillegg tegnet livsforsikring der vi begunstiger hverandre. Er det nok ?

Les mer

Særeie på forskudd på arv

Publisert: 31.01.2018

Vi vil gi våre barn forskudd på arv.

Spørsmål 1: Denne arven skal være særeie. Hvordan gjøres dette i praksis? Må avtalen tinglyses? Hvor henvender vi oss?

2: De giftet seg mens vår svigersønn var under gjeldssanering. Han er nå ferdig med denne, og er nå under sikringsbestemmelsene (2 år?). Kan namsretten på noen måter ta ut av hennes arv?

3: De har fått huslån. Vår datters arv( særeie), skal være egenkapitalen til lånet.

Les mer

Ønsker at landsted skal arves av barna

Publisert: 31.01.2018
Emneord: , ,

Jeg og min mann har to barn sammen, i tillegg har han to barn fra et tidligere ekteskap. Foreldrene mine vil at jeg skal overta et landsted som benyttes som hytte. Jeg tenker at dette etterhvert skal gå i arv til mine barn. Må det skrives en egen avtale, eller er det nok at papirene kun står på meg? Dersom jeg skulle dø først, ønsker jeg at min mann skal kunne sitte med det så lenge han ønsker, før barna overtar.

Les mer

Riktig takst på barndomshjem

Publisert: 31.01.2018
Emneord: ,

Mine foreldre er døde. Eg har tre brødre med kvar sitt hus. Den eine bor i barndomshjemmet vårt. Er han pliktig til å betale oss verditakst på huset? Det skal ikkje selges.

Les mer

Arverett etter bror

Publisert: 31.01.2018
Emneord: ,

Har en bror som er mye eldre enn meg. Hvis han dør før sin kone og det ikke foreligger testamente, har da jeg eller mine barn arverett etter henne, eller går da alt til hennes søsken og deres barn. De har ikke barn og ikke særkullsbarn. Jeg har og en bror som lever i samboerskap. Hvis han testamenterer til sin samboer, har jeg eller mine barn da arverett etter henne? De har ikke barn eller særkullsbarn.

Les mer

Ønsker ikke AMS-strømmåler

Publisert: 31.01.2018

Jeg bor i et borettslag, og nå skal de sette inn nye målere, AMS-strømmålere. Her er så mye feil på disse og folk sitter med skyhøye regninger. Ser at det er lurt å ta foto av den gamle strømmåler før den blir skiftet ut, slik at man har dokumentasjon på hva som skal betales for.

Men, mitt spørsmål er: Kan jeg nekte å få satt inn ny måler ( måleren min står i felles oppgang)? Finnes der noe jus som kan svare meg konkret. Blir jo påtvunget noe som ikke er utredet nok iht eventuelle stråleskader etc.

Les mer

Utbetaling av depositum hvis utleier dør

Publisert: 30.01.2018

Som jeg forstår må både leier og utleier skrive under begge to for å få tilbakebetalt depositum. Men hva hvis utleier dør/går bort? Er det problematisk for leietaker å få ut pengene da (hvis/når man skal eller må flytte)?

Les mer

Far vil overføre leilighet i utlandet

Publisert: 30.01.2018

Min far ønsker å overføre en eiendom i utlandet til meg slik at jeg eier huset, men retten å bruke huset samt alle inntekter av huset skal far beholde. Utgiftene skal avregnes via mitt navn. Hva slags skatt må jeg da betale i Norge? Sannsynlig eiendomsskatt, men hvordan kartlegger jeg verdien av huset for skatteetaten i Norge?

Les mer

Ny avgift på tinglyst båtplass

Publisert: 30.01.2018

Jeg har på eiendommen min en gammel tinglyst rett på naust og båtplass i vassdrag. Jeg har tidligere hatt båt og naust på egen tomt, men etter at demning ble flyttet, måtte båt og naust flyttes. Nytt naust ble oppført av utbygger av demning, men båtplassen har nå grunneierne bestemt seg for å legge en årlig avgift på. Har de rett til å kreve denne avgiften?

Les mer

Nabovarsel om fasadeendring

Publisert: 30.01.2018

Har fått nabovarsel fra nabo i 3. etg. I beskrivelsen står det: Fasadeendring syd på grunn av brannprosjektering og rømning. Det som de nå har gjort er satt inn vindu på tak fasade nord og brannstige fasade vest. Blir ikke nabovarsel feil da, når det er blitt gjort mer en hva som er beskrevet i nabovarsel?

Les mer
1 454 465
Hopp til verktøylinje