Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Erstatning for tapt barndom

Publisert: 08.01.2018

Jeg ønsker bistand med å gå til sak for tapt barndom. Vokste opp i et hjem alene med mor som var psykisk syk og innlagt. Hadde sjeldent mat eller strøm i hus. Mor var mye borte, og far giftet seg på nytt og tok ikke ansvar. Jeg forsøkte å få flytte til far, men far sa nei. Har i voksen alder slitt mye og har selv vært innlagt for forsøk på å ta eget liv. Jeg er i perioder mye sykemeldt, samt at jeg har økonomiske problemer og har hatt vanskeligheter med å styre egen økonomi.

Les mer

Kan jeg kreve foreldreansvar alene?

Publisert: 08.01.2018

Jeg er alenemor med fullt ansvar for barnet. Far har ikke ønsket kontakt og har heller ikke sett barnet sitt noen gang. Kan han da kreve omsorgen for barnet? Kan jeg eventuelt kreve at han frasier seg foreldreretten? Mister man bidraget og hva innebærer dette?

Les mer

Foreldreansvar der foreldrene ikke bor sammen

Publisert: 08.01.2018

Jeg venter barn med min kjæreste. Vi har ikke samme adresse. Hun sier det er opp til hun å vurdere om jeg skal ha omsorg for barnet. Er det riktig at hun kan avgjøre om jeg skal ha omsorgsrett?

Les mer

Bortfall av samværsrett ved bruk av narkotika

Publisert: 08.01.2018

Jeg har en fortid med rusproblemer. I 2016 inngikk jeg et rettsforlik med moren til sønnen min om vanlig samvær. Ordlyden var; «...forutsatt at far er rusfri skal det være slikt samvær...». Jeg har dokumentert rusfrihet fra september 2015. I november hadde jeg imidlertid et tilbakefall som utløste ett inntak. Deretter påny dokumentert rusfrihet. Mor har ikke begjært endring jf. bl §64, men stoppet samvær. Gjelder forliket fortsatt, eller kan mor stoppe uten å be om den nevnte endringen?

Les mer

Har jeg mulighet til å frata barnefaren samværsrett?

Publisert: 08.01.2018

Jeg har en sønn på to år. Jeg og barnefar gikk fra hverandre før han ble ett år. Vi var i meklingsråd og der lagde vi kontrakt om at han skulle ha samvær annenhver helg og en dag i uken, samt dersom han har mulighet og jeg har behov. Spørsmålet mitt er; kan jeg og stiller jeg noe sterkt til å få enerett? Barnefar har ingen interesse i å hjelpe meg noe ekstra hvis jeg spør. Prioriteringene der er ny dame og at han trives med friheten - altså bare være pappa når han må.

Les mer

Barnemor saboterer for bryllupsdato

Publisert: 05.01.2018

Jeg og min forlovede skal gifte oss i sommer, han har to barn fra før av. Vi har fått dato i kirken i en helg som egentlig er mors helg, da de andre helgene dessverre var opptatt. Dette er den eneste helgen som har truffet både med kirken og lokalet. Vi måtte flytte bryllupet da mor skulle reise på ferie med barna den helgen som først var tenkt, men mor nekter fremdeles. Har far noen rettigheter her? Vi er meget fortvilet da vi selvfølgelig vil ha barna med på denne store dagen!

Les mer

Betalt for mye for festet tomt

Publisert: 05.01.2018

Etter komm. vedtak i 2004 med tilbud om kjøp av festetomt blei det og bestemt ny årlig festeavgift tilsvarende 5 kr pr. kvm. Tilbudet var ikke tidsbegrenset så eg og 9 andre stilte kjøpet i bero og fortsatte med leige. Eg oppdaga tilfeldig på ett komm.vedtak i postmottaket til komm.att leigeinntekter på oss 10 festerar var kr. 22 000 og varierte fra 600 til 6300 (som er meg). Det viser seg att kun eg har betalt etter 2004-vedtaket og har betalt det mangedoble i alle år. Har klaga, men svar uteblir.

Les mer

Ønsker å stenge vei på eiendommen

Publisert: 05.01.2018

Jeg eier et småbruk som har 2 veier fra hovedveien og ned til naboene. Vei nummer 1 ble laget på 70 tallet og har fungert "hovedvei" for de andre naboene siden da. Vei nummer 2 er en tidligere "hovedvei", men da for hest og kjerre. Den er nesten ikke egnet for bil idag og blir brukt 4-5 ganger i året. Den ene naboen vår har bruksrett på alle gårdsveier. Kan jeg da som eier av veien stenge eller fjerne veien, da denne er til bry for meg uten å underrette naboen som har bruksrett?

Les mer

Ønsker at mannen skal stå som eier av hytta

Publisert: 05.01.2018

Jeg eier en hytte på papiret med mitt navn, men jeg ønsker at min mann skal stå som eier, siden han har lagt alle sine sparepenger i den. Hvor må jeg henvende meg?

Les mer

Mor vil nekte sønn å dra langhelg i utlandet

Publisert: 05.01.2018

Min ekskone og jeg har «delt bosted» for våre 2 barn (altså lik beslutningsmyndighet). Vår 14-årige sønn deltar på et lag (med totalt 3 deltagere) som har vunnet en konkurranse, og som er blitt invitert til å delta i en verdensfinale i USA. Deltagelsen vil sannsynligvis dekkes av sponsormidler, og jeg som forelder vil følge laget. Min ekskone mener vår sønn og laget ikke skal dra. Har hun rett til å nekta han å dra, når jeg sier ja og han ønsker det selv?

Les mer
1 470 473