Spør advokaten

Har du spørsmål om hverdagsjussen? Advokater med solid erfaring gir deg gratis svar. Skriv kort, og unngå all informasjon som kan identifisere deg selv eller andre berørte parter (navn, bosted, personnummer etc). Gjør gjerne et søk på siden for å se om vi har svart på tilsvarende spørsmål før.

Vær oppmerksom på at alle besvarte spørsmål vil bli publisert i en anonymisert versjon på denne nettsiden. Hvis vi besvarer ditt spørsmål kan du regne med svar innen to uker. Alle innsendte spørsmål som ikke blir besvart blir slettet etter tre uker.

tegn igjen

Mangler fars signatur for nytt pass

Publisert: 26.02.2018

Jeg er 17 år, og trenger nytt pass til sommeren. Har ikke kontakt med faren min, og har ikke hatt det på flere år. Det har vært vanskelig å fått kontakt med han angående underskrift til passet mitt. Er det en mulighet å få finne ut en måte, sånn at jeg ikke trenger underskriften hans?

Les mer

Kan NAV nekte videreutdanning?

Publisert: 26.02.2018

Jeg betaler barnebidrag for 4 til mor som kommer seg på over 10 000. Har god lønn siden jeg jobber kun nattarbeid på et sykehus, men etter 10 år på natta så sier kroppen slutt.

Jobben er også i omstilling og om noen år vil de kreve at alle som jobber der skal ha universitetsutdanning, dvs jeg er fagarbeider nå, men må få det til at jeg blir sykepleier eller vernepleier. Kommer til å starte med skole og da lurer jeg om NAV kan nekte meg dette? Mor med vilje jobber mindre for å få mer.

Les mer

Sønn med barneautisme får ikke hjelpen han har krav på

Publisert: 26.02.2018

Vi trenger veiledning med å ta advokat på fri rettshjelp siden sønnen vår med barneautisme på 9 år har blitt vesentlig verre og han trives ikke på skolen. Retningslinjene fra PPT følges ikke og han har gått i vesentlig negativ retning og nekter å gjøre ting vi tok for gitt før han begynte på skolen. Han har krav på assistent på morsmålet sitt, hvilket han ikke får. Han binder seg til assistenten og da byttes de ofte. Mange av dem har ikke god nok kompetanse.

Les mer

Erstatning for omsorgssvikt

Publisert: 26.02.2018

Opplevd omsorgssvikt i hjemmet i mange år. Første bekymringsmelding til barnevernet kom første året på barneskolen og kommet jevnlig frem til videregående. Det har vært flere episoder med vold i hjemmet der mamma og pappa har kranglet og politiet har blitt involvert. Mamma ble tatt for rus flere ganger, men ble kun flyttet til pappa. Han er pleietrengende etter hjerneslag. Har jeg krav på erstatning for tap av barndom?

Les mer

Far stiller ikke opp, men ønsker 50/50-samvær

Publisert: 26.02.2018

Under samvær når barna er med med far, så er han selv mye på jobb og hans nye samboer passer barna. Og han er ikke villig til å ta seg fri fra jobb når barna er syke, men overlater dem også da til sin nye samboer. Dette skjer også i ferier.

Nå vil han han ha 50/50 samvær og truer med stevning. Vil han vinne fram? Mor har vært samarbeidsvillig og fleksibel så far skal få være mest mulig med barna, men far hevder dårlig samarbeid fra mor.

Les mer

Ønsker å søke erstatning for tapt barndom

Publisert: 26.02.2018

Ønsker å søke erstatning for tapt barndom/rettsvederlag fra staten grunnet svikt hos barnevern (unnlatelse av inngripen ved alvorlig og mange ganger dokumentert omsorgssvikt ved flere instanser (politi/barnevern)). Ønsker kanskje ved en senere anledning å gå til rettslig sak mot barnevern/skole/kommune. Er jeg avskåret denne muligheten hvis jeg søker erstatning fra staten først?

Les mer

Ønsker å endre eierforhold av hytte

Publisert: 23.02.2018

Vi er er et samboerpar som har kjøpt hytte sammen med mine foreldre, 50/50. Men det er jeg og min samboer som har signert på papirene og som også da står som eier av tomten (hytten er ikke ferdig, overleveres 23.03.18).

Det var vi som hadde mulighet til å reise opp å signere da dette skulle gjøres. Vi lurer på hvordan vi kan enklest og billigst mulig rette dette i ettertid, slik at vi alle står som eiere med 25 % hver, 50/50 pr par. Tinglysning er dyrt, holder det med sameiekontrakt?

Les mer

Tilgang på leilighet etter oppsigelse av kontrakt

Publisert: 23.02.2018

Vi har sagt opp leiligheten og skal flytte. Vi har 3 måneder oppsigelse og det er greit nok det, men leiligheten vil stå tom i disse 3 månedene og det har vi informert eier om. Men om han krever tilbake nøklene og vi ikke får tilgang hit de siste månedene, har han da krav på å få betalt resten av husleien hvis vi ikke har tilgang til leiligheten?

Les mer

Vil regne ut riktig egenkapital

Publisert: 23.02.2018

Jeg kjøpte bolig for 1 million i 2011. Brukte 300 00 i egenkapital og 700 000 i lån. Har totalrenovert med kombinasjon av egenkapital og opptak lån, og har nå verdi 2 millioner.

Ektefelle skal kjøpe seg inn. Lån er nå på 1.4 millioner. Det sies da at min egenkapital er 600 000 som er gapet mellom verdi og lån? Om han da kjøper seg inn med 300 000, eier han da 50 % av boligen? (skal betale 1/2 av lån også). Det jeg ikke skjønner her er at min tidligere egenkapital på 300 000 ikke skal hensyntas eller burde den det? Hva foreslår dere?

Les mer

Anmelde parkeringsselskap?

Publisert: 21.02.2018

Et parkeringsselskap ila meg en kontrollsanksjon for å ha oversteget tillatt parkeringstid, 72 timer. De har bare dokumentasjon på parkering i 42 timer, noe de også innrømmer etter 6 måneder. De har tidligere sendt bilder av bilen som formentlig skal vise at jeg har parkert utover 72 timer, uten at noen av disse bildene er gyldige. Selskapet nekter å tilbakebetale kontrollsanksjonen, og parkeringsklagenemda aviser klagen min. Er det mulig å anmelde parkeringsselskapet?

Les mer
1 492 518