Adopsjon av sin biologisk mor

Publisert: 11.10.2021

Kan man adoptere sin biologiske mor?

Svar:

Jeg antar at dette er snakk om en person over 18 år. En person over 18 år kun kan adopteres, dersom det er klart sannsynlig at adopsjonen vil være til det beste for personen. Dessuten må adopsjonssøkeren som utgangspunkt ha oppfostret personen i minst 6 år, altså vært i en foreldrelignende relasjon til barnet. I vurderingen skal det legges stor vekt på tilknytningen mellom søkeren og den som søkes adoptert.

Dersom spørsmålet ditt er om du som barn kan adoptere din egen mor, så er nok dessverre ikke dette mulig, og en slik søknad vil ganske sikkert bli avslått.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: