Advokat krever for høyt salær

Publisert: 23.11.2020

Vi har hatt en advokat som har opptrådt nokså underlig for å si det mildt. Det ble ikke signert noen oppdragsavtale og han har krevd nokså mye mer penger for en sak han førte - som endte med braktap pga advokaten hadde støttet seg på et forvaltningsvedtak som han trodde retten måtte ta til følge. Det gjorde de selvsagt ikke. Men spørsmålet mitt er om manglende signert oppdragsavtale i det hele tatt er gyldig?

Svar:

Oppdragsavtalen er ikke automatisk ugyldig selv om den ikke er signert, men om du mener at dere har avtalt et annet salær enn det oppdragsavtalen angir, kan du f.eks klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg.

Del denne artikkelen: