Advokat sendte ikke inn anke

Publisert: 24.02.2021

Brukte advokatfirma for å hjelpe avslag uføretrygd. Når alt var i orden og søknad om å få refundert utgifter til NAV blei sendt, kom det avslag. Advokatfullmektig beklaget dette, sa det var uproft av NAV og svarte meg i mail at "vi følger opp saken, anke, uten at vi skal belaste deg for det". Gjekk nokon måneder og eg etterlyste saka. Viste seg at advokatfullmektig var sluttet og anken var ikkje sendt. Har etterlyst dette, men kommer ikkje til avklaring. Dette startet des 2019. Hva kan eg gjer?

Svar:

Hvis advokaten har unnlatt å anke og kan bebreides for det, kan du kreve erstatning fra advokaten og hans forsikringsselskap dersom du er påført et økonomisk tap. Du må bevise at anken ville ha ført frem om det hadde blitt anket i tide, og at du har et økonomisk tap som følge av at uføretrygd blir innvilget for sent. Ta kontakt med advokatfirmaet og hør hvor advokaten har sin ansvarsforsikring, og meld kravet til advokaten og forsikringsselskapet du får oppgitt.

Del denne artikkelen: