Advokatbistand til to ulike saker

Publisert: 21.12.2021
Emneord:

Trenger bistand til to ulike saker mot:

1. Politiet: En tilståelsesdom for å ført motorvogn i påvirket tilstand. Jeg har mottatt begjæring om å møte i retten.

2. NAV: Jeg sendte søknad om økonomisk sosialhjelp 12. november 2021, og de har ikke behandlet søknaden ferdig. Jeg søkte også om dagpenger, men har ikke hatt nok arbeidsinntekt for å ha rett til dagpenger. Så søknaden ble avslått. Jeg mottar heller ikke nødhjelp eller annet stønad, og lever under fattigdom.

Svar:

Jeg vil råde deg til å diskutere begge sakene dine med en advokat. Du finner advokater i ditt nærområde ved å trykke på knappen "Finn advokat" på denne siden.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Rekkedal

Del denne artikkelen: