Advokathjelp for å fjerne naboens trær

Publisert: 07.06.2018

Naboen har løv- og bartrær på ca 12-15 meters høyde 1 meter fra tomtegrensen. Flere av trærne har greiner som henger inn på vår side av tomtegrensen. De har stor tomt og ville ved å følge naboloven fremdeles kunne ha mange store trær på sin tomt. Jeg har på en vennlig måte spurt om de kunne fjernes. Vi dynges ned av løv om høsten, særlig i trappegang, inngangsparti og takrenner. Dessuten blir det mye grønske på den siden av huset. Kan en skriftlig henvendelse fra en advokat være til hjelp?

Svar:

Det er vanskelig å gi et absolutt svar på dette. Av og til vil formelle henvendelser fra en advokat ha en positiv effekt, mens andre ganger kan det bidra til å tilspisse konfliktnivået. Dersom dere velger å benytte advokat i saken, kan det likevel være hensiktsmessig at den aktuelle advokaten i brevs form opplyser og redegjør for nabolovens regler om trær og høyden på trær slik at naboen forstår problemet på en bedre måte. Dette vil nok være en litt mer strategisk riktig fremgangsmåte sammenlignet med et enkelt brev fra advokat med krav om fjerning av trærne innen en nærmere angitt frist.

Del denne artikkelen: