Ærekrenkende uttalelser på nett

Publisert: 10.09.2018

For tiden oppleves sosiale medier å bli benyttet i stor grad for å ytre misnøye med selskaper og personer. I byggebransjen er det egne nettsider, FB-sider osv som er rettet mot en stor del av byggebransjen. På lukkede FB-sider driver flere med anklager om personer og selskap, til aktuelle kjøpere. Dette er til hinder for drift av selskap. Videre drives planlegging av div ærekrenkelser. Jeg finner dette svært krenkende da dette er èn side av saken. Kan dette stoppes på noe vis?

Svar:

Det er definitivt mulig å stanse dette.

Mange av disse ytringene er nok ikke sanne og kan oppleves både for firmaer og privatpersoner, på en slik måte som kan oppleves som ærekrenkende og ubehagelig. For firmaer kan dette endog være så problematisk at dette går ut over troverdigheten til selskapet og til slutt i forhold til oppdrag som gis selskapet og selskapets bunnlinje.

Vi har i slike saker fremsatt en anmodning om at disse ytringene stanses og fjernes fra nettet. Om denne anmodningen ikke følges så beror det på ytringenes karakter og innhold i forhold til hva man gjør videre, men de kan om så fjernes via rettens bistand i de alvorligste tilfeller.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: