Ai pair og medlemskap i folketrygden

Publisert: 20.12.2021

Min datter jobber som au pair i Tyskland med fri kost/losji, EUR 250 i lønn/mnd i tillegg til au pair-forsikring. Hun betaler ikke skatt i Tyskland. Hun fikk avslag om å være med i Folketrygden da de mente hun skulle være dekket i arbeidslandet. Hun registrerte seg på et registreringskontor da hun kom dit, men blir vel ikke automatisk trygdeforsikret for det?

Svar:

Jeg vil foreslå at du henvender deg til den tyske ambassaden i Oslo med ditt spørsmål.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: