Allemannsretten på fisketur

Publisert: 30.05.2018

Ble jaget bort av en huseier under fisketur i fjæra. De ønsket ikke at «folk drev og kastet med fiskestenger rundt husveggene deres». Jeg henviste til allemannsretten, noe som bare gjorde vondt verre. Anslår at jeg sto ca 35 m fra huset. Mellom oss, ca 10 m nedenfor huset, går en fylkesvei.

Uavhengig om jeg har rett til å stå der eller ikke, så ville jeg aldri stått der om familien satt og grillet på dagtid, men dette var klokken 2 om natta. Har en huseier rett til dette?

Svar:

Det er riktig at fritidsfiske i sjøen er en viktig del av allemannsretten. I sjøen er det i utgangspunktet tillatt å fiske uten at man trenger grunneiers tillatelse for å gjøre det. Det frie fisket gjelder i utgangspunktet også fiske med faststående redskap. Et særskilt viktig unntak fra denne regelen gjelder imidlertid fiske etter laks, sjøørret og sjørøye med faststående redskap. Her har grunneier enerett på denne type fiske på egen grunn. Dette synes likevel ikke å være problemstillingen i din sak, og du vil sannsynligvis ha rett til å fiske i det aktuelle området som en integrert del av allemannsretten.

Del denne artikkelen: