Angrer på kjøp av bolig under bygging

Publisert: 12.04.2021

Jeg har kjøpt leilighet i 4. mars, og vil heve kjøpet. Når jeg snakket med utbygger og tegnet kontrakt i august 2020 var det lovet oppstart i oktober med innflytning juli 2021. I kontrakten står det kun at innflyttingsdato settes når byggetillatelse er gitt. Det er nå april, de har ikke begynt å bygge, søknaden er ikke godkjent og utbygger nekter å gi noe dato, men sier den ikke blir ferdig til juli. Kan jeg kreve heving av kontakt da lovnaden kontrakten ble inngått på er brutt?

Svar:

Dersom det foreligger forsinkelse fra entreprenørens side vil du kunne kreve dagmulkt, heving av avtalen, tilbakehold av kjøpesummen og/eller kreve erstatning. For at det skal være grunnlag for å heve avtalen må det foreligge et vesentlig avtalebrudd eller være klart at det vil oppstå en forsinkelse som medfører et vesentlig avtalebrudd, jf. bustadoppføringsloven § 20.

Dersom dere hadde en avtale om innflytting juli 2021, vil det foreligge en forsinkelse som gir grunnlag for å kreve dagmulkt, tilbakehold av kjøpesummen og/eller erstatning. Om det vil gi grunnlag for å heve avtalen vil bero på hvor alvorlig forsinkelsen er. Et hevingskrav som følge av forsinkelse må fremsettes før en overtakelse finner sted.

I noen tilfeller regulerer partene nøyaktig overtakelsestidspunkt i kontrakten, mens i andre tilfeller tas det forbehold og gis uttrykk for usikkerhet. Dersom entreprenør tar forbehold om godkjennelse fra kommune o.l. vil det bli vanskeligere å si at det foreligger en forsinkelse som gir grunnlag for å gjøre krav gjeldende. Hva som er avtalt beror på en konkret tolkning av avtalen mellom dere. Hva som faktisk er avtalt i denne saken er vanskelig for meg å si noe om basert på den informasjonen jeg har tilgjengelig.

Jeg vil anbefale dere å ta kontakt med en advokat for en nærmere vurdering av saken.

Med vennlig hilsen, advokat Line Isabell Sivertsen Rytter

Del denne artikkelen: