Angrer på leie av høyttalerpakke

Publisert: 21.02.2020

Vi har signert en avtale på leie av en høyttalerpakke. Noen dager senere finner vi ut at vi ikke ønsker dette. I kontrakten står det at vi må betale tilbake full sum for pakken om det er reservert. Og i følge selskapet reserverte de dagen vi signerte. Altså har vi ingen måte å trekke oss på. Er det noen løsning? Angrerett?

Svar:

Etter opplysningene som fremgår, reguleres forholdet av angrerettloven (angrl.).

Etter angrl. § 20 har en forbruker rett til å gå fra avtalen ved å gi melding til den næringsdrivende før utløpet av angrefristen.
I § 21 første ledd oppstilles det en angrefrist på 14 dager fra den dagen avtalen ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse.

Dersom melding er sendt næringsdrivende innen 14 dager etter avtalen ble inngått, må angrefristen anses overholdt.

Den næringsdrivende er pliktig å opplyse om angreretten, jf. angrl. § 8 første ledd bokstav h. Dersom ikke en slik opplysning blir gitt forbrukeren, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, jf. angrl. § 21 annet ledd.

Del denne artikkelen: