Anke avslag på søknad om pasientskadeerstatning

Publisert: 04.08.2021

Jeg har fått avslag på søknad om pasientskadeerstatning, og anken ble ikke behandlet i Forliksrådet, da erstatningsbeløpet var for høyt til at de kunne behandle det. Jeg fikk beskjed om at dette må videre til tingretten for behandling der. Hvordan går jeg frem får å reise en slik sak? Jeg har grundige uttalelser fra sakkyndige som støtter min sak.

Svar:

Dersom du skal få behandlet dette kravet i domstolene må du sende inn en stevning til tingretten. Tvisteloven setter flere krav til hva som skal være med i en stevning, og det gjelder frister som må overholdes. Jeg vil derfor anbefale deg å få bistand til dette av en advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: