Ansatte nekter å signere ny kontrakt

Publisert: 18.01.2021

Jeg driver en sushirestaurant og har ca 8 ansatte til sammen. Jeg har 2 ansatte som jobber minst 7,5 timer/uken som på kontrakt og 1 som jobber 37,5 timer/uken (vi har også 2 ekstrahjelp på denne stillingen ). Jeg har laget 1 ny kontrakt til de 2 som jobber ca 7,5 timer/uken til ekstrahjelp og den som jobber 100 % ned til 80 %. De nekter å signere på den. Hva kan jeg gjøre her for å være riktig?

Svar:

Endring av et ansettelsesforhold kan gjennomføres på to måter. Den enkleste og greieste er forhandlinger og enighet. Hvis det er nødvendig med endringer som ansatte ikke er enige i, så blir spørsmålet om endringene ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett eller ikke. Det må det en konkret vurdering tll, for å avgjøre. Ligger endringene innenfor arbeidsgiveres styringsrett, så kan arbeidsgiver pålegge den ansatte endringen. Hvis endringene går utover styringsretten, må det foretas endringsoppsigelser. Men de må være saklig begrunnet og formelt korrekte etter reglene i arbeidsmiljøloven. I kravet til "saklighet" ligger at endringen må være nødvendig ut fra bedriftens behov/økonomi, og at det ikke kan finnes alternativer. Generelt så vil ikke en stillingsreduksjon ligge innenfor styringsretten. En stillingsreduksjon må enten forhandles eller så må det foretas en endringsoppsigelse. Endringer som ikke endrer stillingsinnhold eller arbeidstid/-mengde kan vurderes opp mot styringsretten. Dette er kvalifiserte vurderinger som en advokat bør kunne hjelpe deg med å foreta basert på mer inngående opplysninger om hva som ligger til grunn for endringene.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: