Ansvar for vedlikehold av yttervegg i kjedet enebolig

Publisert: 10.11.2020

Hvem har ansvar for vedlikehold av hvilke yttervegger i kjedet selveiet enebolig? Dette gjelder hus i rekke, der annet hvert hus er forskjøvet 1,5 m. Har man ansvar for egen yttervegg? Antar at det også gjelder selv om den gir en "levegg-effekt" for terrassen til naboen? Så antar jeg at man kan inngå avtale om å "bytte" der det er mest praktisk, slik at man slipper å stå på hverandres terrasse / entrétak for å vedlikeholde egen vegg. Forutsetter at begge parter gjør fornuftig vedlikehold.

Svar:

I kjedet enebolig har man ansvar for sine egne vegger. Det vil naturligvis også gjelde for det beskrevne tilfelle der naboen opplever å ha en "levegg-effekt" som omtalt. Det er naturligvis helt kurant å avtale noe annet i henhold til nytte og av praktiske hensyn.

I kjedet enebolig vil man også ha en felles konstruksjon inn mot hverandre, herunder for taket og evt. grunnen. For disse deler av konstruksjonen vil man faktisk ha et tings rettslig sameie med naboen selv om eiendommen ikke for øvrige er et sameie eller eierseksjonssameie.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: