Ansvar som styreformann

Publisert: 28.09.2020
Emneord:

Dersom ein står oppført som vara styreformann i eit aksjeselskap, uten å gå inn med aksjekapital. Kan ein då verte økonomisk ansvarlig på noko vis dersom firmaet går konkurs?

Svar:

Ja, man kan bli personlig ansvarlig dersom firmaet går konkurs, men på visse vilkår. Det fremkommer av aksjeloven § 17-1 at daglig leder, styremedlem eller medlem av bedriftsforsamlingen osv kan bli erstatningsansvarlig dersom vedkommende har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

Del denne artikkelen: