Arbeidet fungerer mer som et vanlig ansettelsesforhold enn som et oppdrag

Publisert: 14.09.2021

Jeg driver enkeltmannsforetak og har samarbeidsavtale med annen bedrift. Arbeidet fungerer mer som en vanlig jobb/ansettelse da jeg møter opp i deres lokaler og følger deres bestemte rutiner og arbeidstider. Ting fungerer som et arbeidsgiver-arbeidstaker forhold, utenom at jeg selv har ansvar for å fakturere provisjonen min, og i tillegg betaler skatt og mva. osv. Har ikke samme rettighetene som en vanlig ansatt, og utfører mye gratis arbeid. Hva er mine rettigheter?

Svar:

Arbeidsmiljøloven definerer arbeidstaker som enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste. Selvstendig næringsdrivende, konsulenter og frilansere vil ordinært regnes som oppdragsgivere som ikke er arbeidstakere etter arbeidsmiljølovens terminologi. Det vil si at man ikke har rettigheter etter arbeidsmiljøloven som en vanlig ansatt.

Det er imidlertid det reelle underliggende forholdet som er avgjørende, og det må foretas en vurdering av om tilknytning til arbeidsgiver reelt sett har karakter av et ansettelsesforhold. I denne vurderingen er følgende kriterier retningsgivende:

• Arbeidstaker har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet og ikke bruke medhjelper for egen regning
• Arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiverens ledelse og kontroll av arbeidet
• Arbeidsgiveren stiller til rådighet arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmaterialer eller andre hjelpemidler som er nødvendige for arbeidets utførelse
• Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet
• Arbeidstakeren får vederlag i en eller annen form for lønn
• Tilknytningsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter, og er oppsigelig med bestemte frister
• Det arbeides hovedsakelig for en oppdragsgiver

Fra hva du beskriver vil det, etter mitt skjønn, reelt sett være snakk om et ansettelsesforhold. Du vil da ha rettigheter etter arbeidsmiljøloven.

Del denne artikkelen: