Arbeidsavtale sier ikke noe om oppsigelsestid

Publisert: 22.04.2021

Jeg har sagt opp jobben min pga ny jobb. I kontrakten min står det ingenting om hvor lang oppsigelsestid jeg har. Men sjefen har sagt muntlig til meg at det er 3 mnd. Er det gyldig da selv om det ikke står i kontrakten? Har jobbet der i ca 3 år.

Svar:

Arbeidsmiljøloven § 14-6 fastsetter visse minimumskrav til hva en arbeidsavtale må inneholde. Ett av minimumskravene er at arbeidsavtalen må inneholde opplysninger om arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt eller fastsatt i tariffavtale, gjelder som hovedregel en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned, jf. arbeidsmiljøloven § 15-3.

Med vennlig hilsen
advokat Susanne Danielsen

Del denne artikkelen: