Arbeidsavtale ved virksomhetsoverdragelse

Publisert: 24.08.2020

Har et spørsmål angående lønn. Bedriften jeg arbeider for fikk nye eiere (virksomhetsoverdragelse). Jeg ble tilbudt høyere lønn (muntlig avtale), men ingen andre betingelser ble nevnt. Fikk ingen ny arbeidskontrakt, de hadde ikke tid. Når arbeidet er ferdig, trekker de meg i lønn for lunsj (hadde ofte bare 10 min pause) og fikk ikke overtidsbetaling. I avtale med tidligere eier, fikk jeg betalt for lunsj og overtid, da jeg er tilgjengelig for bedriften hele tiden. Hvilke rettigheter har jeg her?

Svar:

Du skal i utgangspunktet beholde alle dine avtalte rettigheter hos en ny arbeidsgiver ved en virkhomhetsovertakelse.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: