Arbeidsgiver endrer stillingsprosenten

Publisert: 01.12.2020

Jeg er 18 år og fikk nylig jobb på et serveringssted i 80% stilling. I forbindelse med dette takket jeg nei til andre jobbtilbud. Av forskjellige grunner har ikke avtalen blitt underskrevet, og under tiden har min nye arbeidsgiver endret på stillingsprosenten til 50%. Dette stiller meg i en annen situasjon. Dessuten er jeg i risikosonen for å bli permittert pga. korona. Fortsatt ikke signert kontrakt. Er dette innenfor?

Svar:

Alle har krav på en skriftlig arbeidsavtale. Men, en muntlig avtale er bindende, den også. Hvis du har begynt i ditt arbeide i en 80% stilling, så er dette din arbeidsavtale. Den kan ikke arbeidsgiver endre på uten å gå til endringsoppsigelse. En endringsoppsigelse må håndteres likt med en vanlig oppsigelse, dvs. den må være saklig og formelt korrekt.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: