Arbeidsgiver endret stilling uten endringsoppsigelse

Publisert: 04.02.2021

Hvis man føler at sjefen over tid har endret grunnpreget i stillingen og at man i realiteten er endringsoppsagt - har da arbeidsTAKER rett til å gå den formelle veien og innkalle til drøftingsmøte (15-1) eller er det bare noe arbeidsgiver har rett til?

Svar:

Drøftingsmøte er pålagt arbeidsgiver under gitte forutsetninger i medhold av arbeidsmiljøloven. En arbeidstakers virkemiddel er enten å fortsette med de tidligere gjøremålene eller å reise sak mot arbeidsgiver med påstand om ugyldig oppsigelse/endringsoppsigelse. Hvis dette er tilfelle, vil arbeidsgiver bli dømt ansvarlig for eventuelle sakskostnader.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: