Arbeidsgiver forsøker å fri seg fra lønnsplikten i oppsigelsestiden

Publisert: 14.09.2021

Jeg hadde søkt permisjon uten lønn for å besøk graven til min mor og faren fra avdelingsleder min. Hun sendte meg svar for seint, etter at billett var bestilt, om at det ikke gikk men jeg reiste.

Hun kommer med usanne uttalelser om at jeg er farlig på jobb og jeg ble presset på masse ting. Jeg måtte si opp jobben. Jeg spurte om oppsigelsestid og hun vil ikke gi det men hun sletta arbeidsplanen min og jeg har ikke signert vaktene mine som jeg har krav på.

Hva sier loven om dette her og hva jeg har krav på?

Svar:

Du har rett til å arbeide og motta lønn i oppsigelsestiden. Dette følger av arbeidsavtalen. Arbeidsgiver kan ikke fri seg fra lønnsplikten ved å slette arbeidsplanen din.

Hvis det ikke fremgår av arbeidsavtalen hvor lang oppsigelsestid du har, så er det etter arbeidsmiljøloven en gjensidig oppsigelsestid på en måned, og to måneder dersom du har jobbet der i fem år.

Del denne artikkelen: