Arbeidsgiver har forlenget oppsigelsestiden

Publisert: 22.03.2021

Eg fikk min arbeidsgiver til å skrive under på mitt oppsigelsesbrev med en siste arbeidsdag den 15. altså en måned fra dagen eg leverte. Men så kom arbeidsgiver ut seinare sammen dag og sa der var skjedd en feil, og fikk meg til å skrive et nytt oppsigelsesbrev med siste arbeidsdag den 30. Altså 1 måned etter 1. I neste måned. Eg beholdte en kopi på det første oppsigelsesbrev, men kan bruke det lovlig uten konsekvenser eller?

Svar:

Enten oppsigelsesfristen er regulert i arbeidsavtale eller følger av arbeidsmiljøloven § 15-3, så er hovedregelen at fristen regnes fra den første i måneden etter at oppsigelse fant sted. Unntak kan følge av lov, tariffavtale eller individuell avtale. Selv om arbeidsgiver i saken her skrev under på ditt oppsigelsesbrev med feil fratredelsesdato, så ble dette korrigert av arbeidsgiver senere samme dag. Etter min vurdering må du da forholde deg til hovedregelen, slik at oppsigelsesfristen regnes fra måneden etter at du leverte din oppsigelse. Dersom du ikke ønsker å arbeide ut oppsigelsestiden er mitt råd at du spør arbeidsgiver om det er mulighet for å avtale dette.

Del denne artikkelen: