Arbeidsgiver har ikke justert lønn som avtalt

Publisert: 21.06.2021

Jeg er usikker på tolkningen av en paragraf i arbeidsavtalen. Arbeidsavtale fra 2019: "Lønnen og underliggende variable kompensasjons- og bonusmodeller vurderes årlig, normalt innen andre kvartal. Fastlønn blir ikke regulert før kalenderår 2020." I 2020 fikk vi ingen lønnsregulering, og i år spurte jeg om ikke vi skulle ha økning i lønn i fjor. Da henviser de til den paragrafen og sier at vi ikke skulle ha noen lønnsregulering før i år. Jeg tolker derimot det som at vi skulle hatt det.

Svar:

Etter min vurdering hadde arbeidsgiver plikt til å vurdere lønnen allerede i 2020, men det er ingen plikt til å øke lønnen hvert år. Bedrifter som strever økonomisk kan gi såkalt 0-oppgjør. Tariffbundne bedrifter har plikt til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger én gang per år. Kriteriene for lønnsforhandlingene fremgår da av tariffavtalen, og mange tariffavtaler gir plikt til å forhandle med utgangspunkt i bedriftens økonomiske situasjon, fremtidsutsikter, produktivitet og konkurranseevne (de såkalte fire kriterier). Ikke- tariffbundne bedrifter står friere i sin vurdering, men det er naturlig å begrunne resultatet i bedriftens situasjon.

Del denne artikkelen: