Arbeidsgiver har kortere oppsigelsestid enn arbeidstaker

Publisert: 08.12.2020

Jeg har fått tilbud om jobb i et annet firma og ønsker å begynne der så fort som mulig. Min arbeidskontrakt i nåværende jobb sier at jeg har tre måneders oppsigelsesfrist, men arbeidsgiver har én måned oppsigelsesfrist. Er det lov at arbeidsgiver har kortere oppsigelsesfrist enn arbeidstaker? Og betyr det at jeg kan gå etter én måned i stedet for tre måneder?

Svar:

Partene kan ikke​ bestemme at oppsigelsesfristen ved oppsigelse fra arbeidstakerens side skal være lenger enn ved oppsigelse fra arbeidsgiverens side.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: