Arbeidsgiver har satt ned timelønn

Publisert: 17.11.2020

Jeg har vært vikar i 2 år nå med 100 % stilling. Plutselig så har timelønnen min blitt satt ned. Er dette lov siden jeg er vikar/leid inn? Jeg fikk ingen beskjed om det, oppdaget det selv. Når jeg ringte inn for å spørre hvorfor fikk jeg til svar at det var på grunn av lønnsforhandlingene (nå, 2020). Men da burde jeg vell egentlig gått opp i lønn?

Svar:

Den lønnsavtalen du har, er inngått mellom to parter, deg og din arbeidsgiver. Denne avtalen er bindende for begge parter, men den kan sies opp på saklig grunnlag av arbeidsgiver. Saklig grunnlag for å sette ned lønnen kan det være vanskelig å finne. Arbeidsgivers alternativ er å si opp arbeidsavtalen med deg på riktig formelt grunnlag og med en saklig begrunnelse og tilby deg en lavere lønn. Det innebærer en endringsoppsigelse som altså må ha saklig grunnlag. Med mindre særegne forhold foreligger, kan jeg vanskelig se at arbeidsgiver kan tilfredsstille kravet til saklighet og vinne frem. Du kan henvende deg til Arbeidstilsynet og be om dere reaksjon.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: