Arbeidsgiver har trukket tilbake jobbtilbud

Publisert: 30.06.2021

Jeg er utdannet adjunkt, var fast ansatt, men i vår var jeg på utkikk etter ny jobb i en annen kommune Jeg søkte ved en skole, her ble jeg innstilt nr 2, jeg ringte derfor aktivt opp de andre skolene i kommunen i håp om å nå ut før ansettelsesprosessen var sluttført. Jeg fikk tilsagn om 100 % vikariat fra 1.8. I ettertid er tilsagnet som jeg fikk pr SMS trukket tilbake. Jeg hadde før tilbaketrekkelsen sagt opp min nåværende jobb, for å gi min plass der til nye søkere. Har jeg noen rettigheter her?

Svar:

Så lenge arbeidsforholdet ikke er inngått og arbeidet ikke er påbegynt, så må man falle tilbake på avtalelovens regler. Det vil si at arbeidsgiver er bundet av tilbudet som er gitt deg, og kan kun trekke det tilbake så lenge det ikke er kommet til søkerens kunnskap.

Ved offentlige ansettelser kommer i tillegg forvaltningslovens regler til anvendelse. Det vil si at det må ha vært truffet et gyldig vedtak for at kommunen skal være bundet. Lider avgjørelsen av feil, som for eksempel at det er truffet av feil organ, vil ikke bindingseffekten inntre automatisk. Forvaltningen har i tillegg en generell rett til å omgjøre sine vedtak dersom en omgjøring ikke er til skade for den som vedtaket retter seg mot eller tilgodeser.

I ditt tilfelle har tilbudet kommet til din kunnskap, og du har innrettet deg i samsvar med det, ettersom du allerede har sagt opp din nåværende jobb. At du har sagt opp din tidligere jobb, taler dessuten for at en omgjøring vil være til skade for deg. Samlet sett tilsier dette etter mitt skjønn at arbeidsgiver er bundet av tilbudet, og at du har rett til å tre inn i arbeidsforholdet.

Del denne artikkelen: