Arbeidsgiver kontrollerer personlige eiendeler

Publisert: 21.06.2021

Jeg jobber i butikk og nylig har vi gått inn i en stor kjede. Denne kjeden truer da med å ta tilfeldige kontroller av poser og personlig eie etter arbeidsdagen er over. Dette synes flere ansatte ikke er greit, men er dette lov? Eller er det noen restriksjoner, kan man nekte, og kan man bli sagt opp for å nekte? Dette er en av flere ting som vi ansatte har tenkt på men dette er bare for eget bruk, om det er noe man kan gjøre noe med dette.

Svar:

Det du beskriver er et kontrolltiltak, som ikke er lovlig med mindre arbeidsgiver har fulgt regelverket i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Dersom arbeidsgiver opplever mye svinn, kan det være saklig å innføre veskekontroll. Før slikt tiltak innføres må arbeidsgiver begrunne sakligheten av tiltaket (fremlegge dokumentasjon på svinn mv.) og vurdere hvor belastende tiltaket er for de ansatte, se aml. § 9-1.

Før tiltak innføres må arbeidsgiver drøfte spørsmål rundt kontrolltiltaket med bedriftens tillitsvalgte. Før tiltak eventuelt iverksettes skal arbeidsgiver også gi berørte ansatte informasjon om formålet med tiltaket, praktiske konsekvenser av tiltaket, herunder hvordan kontrolltiltaket vil bli gjennomført og antatt varighet, se aml. § 9-2 (2). Dersom tiltak innføres for første gang er det naturlig å avtale en prøveperiode, med evaluering f.eks. etter tre måneder. Dersom arbeidsgiver kan dokumentere at svinnet er redusert og at kontrolltiltaket fungerer, vil arbeidsgiver ha argumenter for fortsatt bruk av veskekontroll.

Vær for øvrig klar over at du som arbeidstaker kan nekte å vise vesken din dersom du blir valgt ut til kontroll. Arbeidsgiver kan altså ikke gjennomføre kontrollen med makt. Dersom en ansatt ikke vil åpne vesken, kan arbeidsgiver ha grunn til å tro at arbeidstaker har stjålet fra butikken, noe som kan få betydning for arbeidsforholdet.

Del denne artikkelen: