Arbeidsgiver krever 5 års bindingstid for kurs

Publisert: 24.03.2021

Har fått kurset yrkessjåførkompetanse gjennom arbeidsgiver. Kurset kostet kr 10 000,-. Jeg fikk noen uker etter kursets slutt en avtale om 5 års binding med fratrekk av kr 2000,- pr. år i avtaleperioden. Jeg skrev under avtalen da jeg sannsynligvis hadde hodet andre plasser. Jeg har nå i ettertid forstått at dette er urimelig lang bindingstid. Nå er det ikke mange kroner dette gjelder, men jeg føler jeg må forhøre meg litt om dette av prinsipp.

Svar:

Det er avtalefrihet i arbeidsforhold. Urimelige avtaler kan revideres av en domstol. Det er vanskelig å se at dette er en urimelig avtale. Men, jeg stusser over tilblivelsen. Refusjonsavtalen er inngått etter at kurset er gjennomført. Det kan synes som om arbeidsgiver ikke hadde grunnlag for å kreve noen refusjon fra din side, men likevel fremsatte et krav som du aksepterte. Når det gjelder bindingstiden, så gjelder uansett en oppsigelsesfrist for din stilling, som enten reguleres av arbeidsmiljøloven eller av tariffavtale eller av ansettelsesavtalen. Spørsmålet er hvorledes det er nærmere regulert i avtalen om 5 års bindingstid mht refusjonen av kursutlegget og hva som skjer om du slutter før 5 år har gått. Det kan også være spørsmål om hva som skal skje ved oppsigelse eller permittering fra arbeidsgivers side, eventuelt ved sykdom og uførhet. Hvis avtalen ikke regulerer dette, må det finnes en rimelig løsning om slike situasjoner skulle oppstå. Det er også spørsmål om det er avtalt at arbeidsgiver kan foreta trekk i din lønn. Hvis dette ikke er eksplisitt avtalt, må arbeidsgiver fremme et krav overfor deg. At du må refundere kursutgiften, innebærer at kurset "koster deg" kr. 10 000 + skatt, da dette må betales av din netto inntekt. Hvis avtalen er å forstå slik at arbeidsgiver ettergir kr. 2000 pr. år, så kan dette vurderes som lønn, slik at du må betale skatt. Dette må tas opp med regnskapsfører/revisor i bedriften. Men til ditt spørsmål om "av prinsipp", så er det ikke noe i veien for å inngå en slik avtale, selv om ikke alle eventualiteter og avskygninger av den er avtalt i detalj.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: