Arbeidsgiver krever avvikling av ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 16.10.2020

Jeg har vært koronapermittert siden april. Nå har jeg fått oppsigelse fra 1. november av arbeidsgiver hvor arbeidsgiver krever min ferie avviklet i oppsigelsestiden. Ettersom permittering har gått over ferien og jeg ikke har fått mulighet å avvikle ferie i år krever arbeidsgiver at jeg nå skal ha en av de tre månedene jeg har som oppsigelsestid uten lønn ettersom jeg må avvikle ferie før årets utløp. Kan arbeidsgiver fraskrive seg en måned betalingsansvar i oppsigelsestiden slik?

Svar:

Det er arbeidsgiver som i utgangspunktet avgjør når lovpålagt ferie kan/skal avvikles. Dette forutsetter en normalsituasjon hvor hovedferien avvikles i "ferietiden", dvs. juni-juli-august. Restferien avvikles normalt etter godkjenning fra arbeidsgiver. Men det må antas at arbeidsgiver også har det siste ordet mht restferien samt å besørge at den blir avviklet. Ferieavvikling ligger under HMS, og det er arbeidsgivers ansvar at HMS følges opp. Ferie skal avvikles som normalt når en er permittert. Det medfører at en ikke får dagpenger i ferietiden. Det fremgår av din fremstilling at dette kan blitt litt skjevt for deg, da dagpenger normalt utgjør mindre enn lønnsbortfall, om jeg forstår deg rett at du er tilbake i arbeide i oppsigelsestiden. Om du ikke er i arbeide, men vil få dagpenger i hele oppsigelsestiden, så er det nok korrekt at du ikke skal ha dagpenger i din ferietid som er besluttet av arbeidsgiver. Poenget er uansett at du ikke skal ha dagpenger når du avvikler ferie, og at du har krav på utbetaling av feriepenger når du avvikler ferie. Fikk du utbetalt feriepenger uten at feriedager ble innrapportert slik at dagpenger ikke bortfalt, så må det rettes opp i forhold til NAV uansett. Det er arbeidsgivers ansvar å følge dette opp og regulere dette, men du har også et ansvar for å ha mottatt en urettmessig støtte fra NAV pga arbeidsgivers forglemmelse.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: