Arbeidsgiver permitterer i lavsesong

Publisert: 09.03.2021

Jeg er fast ansatt 100 % på neglesalong. I lavsesong 3-4 måneder i året, kan eier som selv er også ansatt permittere meg 30 % av arbeidstiden og jobbe mer selv? Eller må eiere prioritere arbeid for ansatt først, før hun tar arbeid fra ansatt? Ved høysesong tjener eieren veldig mye, men skal ikke dette balansere mot lavsesong? Kan eier få både pose og sekk, men ansatt som er 100 % ansatt blir egentlig "deltid" p.g.a. permitteringen hvert år?

Svar:

Du beskriver feil bruk av permittering. En ansatt kan kun permitteres når det er for lite arbeide for den ansatte. Hvis en eier eller bedriftsinnehaver vil overta arbeidet til en ansatt, må arbeidsgiver foreta en endringsoppsigelse for å redusere den ansattes arbeidstid. Den må være basert på et saklig grunnlag og være formelt korrekt. Her mangler tydeligvis både det formelle og det saklige, om din fremstilling er korrekt. Arbeidsgiver vil være erstatningsansvarlig for den ansattes inntektstap som følge av en ugyldig stillingsendring/reduksjon i arbeidstid. Når det er sagt, må det foretas en konkret vurdering mht hvorledes arbeidsgiver skal håndtere dette for fremtiden. Men det må gjøres formelt riktig og være saklig ut fra arbeidsmengden i bedriften. For den tiden som har gått, vil jeg anta at arbeidsgiver plikter å betale erstatning for lønnstapet basert på at stillingsreduksjonene ikke har vært avtalt og heller ikke gjennomført formelt riktig gjennom en endringsoppsigelse.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: