Arbeidsgiver stiller spørsmålstegn ved sykemelding

Publisert: 18.12.2020

Jeg har en del fravær fra jobb på enkeltdager pga kronisk sykdom, derav er arbeidsgiver fritatt for arbeidsgiveransvar. Mine arbeidsoppgaver blir ikke overtatt av andre, så jeg må ta igjen jobben på andre dager. Denne tiden får jeg utbetalt som timelønn. Det er nå stilt spørsmål om jeg har krav på sykelønn siden jeg har overtid på andre dager.

Svar:

Du har krav på sykelønn ved fravær på grunn av sykdom. Hva du tjener når du ikke er sykemeldt innvirker ikke på dette, herunder hvor mye du jobber og om betalingen er ordinær lønn eller overtidslønn. Er du syk, så er du syk, og ved arbeidsfravær har du krav på sykepenger. Dette "avgjøres"/følger av den sykemeldingen du får fra din lege.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: