Arbeidsgiver stryker overtid

Publisert: 31.08.2021

Jeg jobber i en 50 %-stilling. Under korona ble ikke denne prosenten «fylt opp» da det var lite jobb tilgjengelig. Jeg fikk uansett fastlønn og tillegg for vaktene jeg jobbet. I mars jobbet jeg 48 t overtid over 50 %. Alle disse overtidstimene ble strøket av arbeidsgiver uten beskjed eller spørsmål, da de mente disse timene «fylte opp» for de timene jeg ikke fikk jobbet i koronatiden. Fagforbundet har sendt krav om at det utbetales, noe arbeidsgiver ikke etterkommer. Hva kan jeg gjøre videre? Er det lov?

Svar:

Arbeidsgiver er pliktig til å utbetale overtidsbetalingen etter avtalt overtidsarbeid. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 10-6, som også fastsetter at arbeidsgiver skal betale minst
40 prosent overtidstillegg for overtidsarbeid. Arbeidsgiver kan ikke ensidig motregne dager du ikke jobbet med overtidstillegg utført for overtidsarbeidet.

Det du kan gjøre er å ta ut sak for forliksrådet med krav om utbetaling av overtidstillegget. Dersom Fagforbundet ikke er behjelpelig med det, kan du finne advokat i ditt område med vår tjeneste Finn advokat.

Med vennlig hilsen, advokat Susanne Danielsen

Del denne artikkelen: