Arbeidsgiver trekker i lønn for ferie

Publisert: 05.05.2021

Jeg har sagt opp jobben og har min siste dag i nåværende stilling 1. juni. Jeg har 25 feriedager til gode, men tok 5 av disse forrige uke. På lønnslippen jeg fikk har jeg blitt trukket for 5 dager ferie. Er dette riktig selv om jeg har 25 dager ferie til gode? Jeg spør regnskapsføreren og får til svar at siden jeg ikke har feriedager til gode fra i fjor, og du skal slutte i år, blir du avlønnet som en uten full opptjening. Dvs lønn når du jobber, trekk når du tar fri.

Svar:

Ferielovens system er at arbeidstaker trekkes i lønn ved ferieavvikling, samtidig som opptjente feriepenger utbetales. For å lette administrasjonen har mange arbeidsgivere i stedet avtalt en ordning med samlet trekk i lønn i juni og deler av juli-lønnen for all ferieavvikling, slik at arbeidstaker kan avvikle ferie når som helst på året uten lønnstrekk. Arbeidsgivere som utfører samlet trekk i lønn som beskrevet, utbetaler samtidig med lønnstrekket alle opptjente feriepenger. Ordningen innebærer at feriepengeutbetaling f.eks. skjer i juni, selv om arbeidstaker avvikler sin feriefritid i juli eller august.

I og med at du skal slutte i bedriften 1. juni kan det stemme at arbeidsgiver trekker deg i lønn for feriefritid du avviklet i april. Du skulle samtidig fått utbetalt opptjente feriepenger, som du tjente opp dersom du arbeidet hos nåværende arbeidsgiver også i 2020, jf. ferieloven § 11 (1). Ved opphør av arbeidsforholdet skal uansett alle opptjente feriepenger fra 2020 utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, jf. ferieloven § 11 (3). Eventuell feriepengeopptjening hos arbeidsgiver i 2020, samt feriepengeopptjening for første halvår i 2021, har du altså krav på å få utbetalt senest 1. juni.

Del denne artikkelen: