Arbeidsgiver trekker i provisjonsgrunnlaget

Publisert: 07.12.2020
Emneord:

Jeg jobber som selger med noe fastlønn og noe provisjon. I våre provisjonsberegninger trekker arbeidsgiver oss selgere i provisjonsgrunnlaget for reklamasjoner. Det kan være reklamasjoner som gjelder produksjonsfeil, transportskade, eller andre mangler. Har arbeidsgiver rett til dette med tanke på at vi selgere ikke har noen påvirkning på dette? Hadde det vært vi som påførte selskapet kostnader hadde saken kanskje vært forståelig, men...

Svar:

Dette må være avtaleregulert. Hvis det ikke står noe om dette i lønnsavtalen, så kan ikke arbeidsgiver foreta trekk i lønn - provisjon - provisjonsgrunnlag. Det kan avtales at feilutbetalinger trekkes elle kompenseres i senere utbetalinger. Men et slikt trekk kan ikke arbeidsgiver foreta uten enighet eller uten at det foreligger rettskraftig dom.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: