Arbeidsgiver utbetaler ikke lønn etter permittering

Publisert: 08.12.2020
Emneord:

Har ett spørsmål angående permitteringsregler. Jeg er permittert fra arbeidsgiver, har søkt om dagpenger og fått innvilget dette. I vedtaket fra NAV skriver de at arbeidsgiver er pliktig til å betale lønn de første ti dagene etter permisjon som trådde i kraft 29.10.20. Jeg har fått innvilget dagpenger fra 12.11. Dette begrunner NAV med at arbeidsgiver har lønnsplikt i ti dager fra 29.10 til og med 12.11. Er dette riktig? Arbeidsgiver er ikke villig til å betale dette og har fått omgjort vedtaket.

Svar:

Det er riktig at det er en arbeidsgiverperiode som betyr at arbeidsgiver må svare for utbetalingen i arbeidsgiverperioden.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: