Arbeidsgiver vil endre fra fastlønn til timebetaling

Publisert: 06.04.2021

Jeg har en kontrakt på 100 %. Før fikk jeg fast lønn, men nå har eier bestemt at jeg skal ha timebetaling. Hva skjer da med røde dager? Har jeg krav på betaling for de? Hvis ikke får jeg jo ikke 100 % den måneden?

Svar:

En arbeidsavtale kan ikke endres ensidig av den ene part. Selv om arbeidsgiver har en viss styringsrett i et arbeidsforhold, kan arbeidsgiver ikke endre dine avtalte lønnsbetingelser. Du kan derfor vise til kontrakten som er inngått og at det er avtalt fast månedslønn. Hvis arbeidsgiver ønsker å omgjøre kontrakten må arbeidsgiver enten avtale en slik endring med deg, eller foreta en endringsoppsigelse etter reglene i arbeidsmiljøloven. Det skal mye til før det er saklig grunn til å endre lønnsbetingelser. Hvis arbeidsgiver ikke har gjennomført en oppsigelse i medhold av arbeidsmiljøloven, kan du protestere mot endring av dine lønnsbetingelser og kreve utbetalt fast månedslønn.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: