Arbeidsgiver vil si opp midlertidig arbeidsavtale

Publisert: 14.04.2021

Jeg har arbeidskontrakt med nåværende arbeidsgiver til 31/8 som er nylig forlengelse av tidligere kontrakt siden nov 2019. Arbeidsgiver har også gjort avtale med NAV ift lønnstilskudd som de får for å ha meg i nåværende stilling som er 100 %. Denne lønnstilskuddavtalen gjelder for 3 mnd ad gangen. Så avtale med NAV gjelder i 3 mnd fra april. I mail fra arb.giver idag så har jeg blitt opplyst om ønskelig oppsigelse av eksisterende avtale.

Svar:

Ut fra det du beskriver, høres det ut som du har en midlertidig arbeidsavtale. Midlertidige arbeidsavtaler opphører som hovedregel automatisk ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når arbeidet som arbeidsavtalen er inngått for, er avsluttet. Det kreves altså ikke noen oppsigelse, og det er opp til arbeidsgiver å bestemme om avtalen skal forlenges. I tilfeller der arbeidsgiver ønsker å avslutte en midlertidig arbeidsavtale før det tidspunktet som er avtalt, må imidlertid vanlige oppsigelsesregler følges.

Hvis du trenger bistand i saken, kan du bruke tjenesten Finn Advokat for finne advokater som kan bistå deg på dette feltet.

Del denne artikkelen: