Arbeidsgivers lønnsplikt i oppsigelsestid

Publisert: 04.01.2021

Arbeidstaker er under oppsigelse, men får tilbud om ny jobb tidlig i oppsigelsestiden sin. Arbeidsgiver stiller seg positiv til å la medarbeideren gå/ starte i ny jobb før utløp, men hva skjer med arbeidsgivers lønnsplikt? Opphører denne den dagen arbeidstaker starter i ny jobb?

Svar:

Løsningen på dette er avtalebasert. En har krav på lønn i oppsigelsestiden, uansett om arbeidsgiver fristiller den ansatte fra arbeidsplikten. Hvis lønnsplikten skal falle bort, må dette være avtalt mellom ansatt og arbeidsgiver, f.eks. ved at dette er et vilkår for at arbeidsgiver skal frafalle den ansattes arbeidsplikt, slik at denne kan begynne i ny jobb.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: